Subota-Nedelja: Zatvoreno
065 301 64 94
Bulevar Arsenija Čarnojevića 73 11070 Novi Beograd, blok 24

Novosti

Blog

Home  /  Radiologija   /  Muška dojka – ginekomastija

Muška dojka – ginekomastija

Muškarci obično malo znaju o obolenju dojki koja mogu biti benignih i malignih karakteristika.
Najčešće se javlja uvećanje dojki čiji uzor je različite prirode.

Ginekomastija podrazumeva jednostrano ili obostrano uvećanje žlezdanog i stromalnog tkiva dojke.
Prema nekim istraživanjima ginekomastija se nalazi u 30-40% kod muškaraca, što upućuje na ozbiljan klinički značaj ovog stečenog razvojnog poremećaja dojki.

Ginekomastija može da bude zamenjena sa karcinomom dojke, a može da bude i manifestacija drugih bolesti i bolesnih stanja ili da se javi u toku primene nekih medikamenata. Ginekomastija može biti fiziološka ili patološka, a u osnovi njene pojave je estrogena stimulacija. Nakom 60-te godine života viđa se senilna ginekomastija koja nastaje iz dva razloga: zbog pada koncentracije slobodnog testosterona, zbog insuficijencije testisa koja se javlja u procesu starenja. Drugi razlog nastajanja ginekomastije je taj što u masnom tkivu gojaznih osoba starije životne dobi dolazi do disbalansa između androgena (muških hormona) i estrogena, u korist povećanja estrogena.

Patološka ginekomastija nastaje zbog povećanog lučenja estrogena kod nekih sekretorno aktivnih tumora testisa, adrenalnih tumora i karcinoma bronha. Takođe se javlja i kod oštećenja testisa posle traume, zapaljenskih procesa, ili posle zračne terapije kod karcinoma prostate. Patološka ginekomastija može da se javi i u toku hronične insuficijencije jetre, hronične bubrežne insuficijencije, hroničnih obolenja pluća i malnutricije.

Određeni medikamenti pri dužoj upotrebi dovode do ginekomastije. Citostatične supstance oštećenjem testisa, dovode do ginekomastije. Kod hiperthyreoze kod pojedinih muškaraca takođe se vidi ginekomastija. Pojedini lekovi kao što su spironolakton i cimetidin takođe dovode posle duže upotrebe do ginekomastije (obavezno pročitati nuspojave leka u prospektu pre upotrebe).

Vrlo je važno da lekar pri pregledu uzme iscrpnu anamnezu, kako bi utvrdio da li se radi o ginekomastiji ili karcinomu. Karcinom dojki kod muškaraca je zastupljen sa 0,2-0,3% u odnosu na sve karcinome kod muškaraca. Karcinomi dojki kod muškaraca su malignijeg toka u odnosu na karcinome kod žena. Ultrazvučna dijagnostika ima veliki značaj kod pregleda muške dojke, jer može da uoči patološke promene u tkivu koje se vide kao tumorske promene.

Primenom color dopler-a može se dijagnostifikovati i patološka vaskularizacija promene u dojci. Važno je javiti se na vreme lekaru jer je rana dijagnoza putem ultrazvučne dijagnostike bitna radi rane terapije.